Profesionalna zasnova in izvedba namakalnega sistema, za vse vrste pridelav:

Namakanje v rastlinjakih

Namakanje v rastlinjakih je izredno zahtevno zaradi velike intenzivnosti pridelave. Zato je nujno, da pravilni tip in načrtovanje namakalnega sistema izvedeta skupaj vrtnar in strokovnjak.

OROŠEVANJE je osnovni način namakanja za vsak rastlinjak. Osnovni vod je lahko nameščen na stropu ali na tleh in so nanj priključeni mikrorazpršilci.

MEGLENJE uporabljamo predvsem pri hlajenju ali razmnoževanju rastlin, kjer se pojavljajo zahteve po stalni enakomerni vlagi substrata in visoki zračni vlagi. S pulzatorji lahko dosežemo intenzivnost oroševanja od 1 dl/m2.

NAMAKANJE LONČNIC izvedemo s pajki, kjer poteka cevka do vsakega lonca in se zaključi s kapljačem. Ta način je uveljavljen pri proizvodnji lončnic in sadik v kontejnerjih.

Namakanje zunanjih površin

Način namakanja zunanjih površin je ravno tako odvisen od zahtev proizvodnje. Najpogosteje uporabljana načina sta oroševanje in kapljično namakanje.

KAPLJIČNO NAMAKANJE – Cevi za kapljično namakanje uporabljamo v vrtnarstvu, zelenjadarstvu, poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. So različnih kvalitet (trajnost, gostota kapljačev …) glede na namen.

Za nagnjene terene, kjer prihaja do večjih višinskih razlik, je v namakalnem sistemu nujna uporaba avtokompenzacijskih kapljačev, ki imajo enak pretok ne glede na višinske razlike oz tlak.

OROŠEVANJE – Je pogost način namakanja zaradi relativno nizke cene, široke uporabnosti in lahke postavitve. Na izbor tipa razpršilca vpliva predvsem namen uporabe (namakanje, oroševanje proti pozebi, hlajenje rastlin) kot tudi velikost parcele, kultura itn.

Primerna čistost vode, ki je odvisna od načina namakanja zagotavljamo z enim ali več filtri (mrežni, lamelni, peščeni, ciklonski,…), odvisno od prisotnih nečistoč.

Pri virih vode s previsokim ali nestalnim tlakom uporabljamo regulatorje tlaka, ki zagotavljajo enakomeren tlak in uniformnost namakanja. Spojni elementi, ki jih uporabljamo pri namakalnih sistemih so plastični zaradi odpornosti proti koroziji, lahke postavitve in demontaže ter odpornosti na gnojila.

Z dodatkom fertirigatorja pridobimo možnost dodajanja hranil rastlinam skupaj z vodo v namakalni sistem. S tem dosežemo manjšo porabo gnojil, boljšo razporeditev hranil, hkrati pa si olajšamo delo in prihranimo čas.